BEPIN DE ETO

 
 Existujú mentálne systémy, spôsoby myslenia, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia a činy. Niekedy sú výsledkom cesty vybudovanej v čase, inokedy sú vrodené procesy rodinnej tradície. V Benátsku, medzi Conegliano Hills, v rodinnej spoločnosti Ceschin táto objednávka je synonymom dokonalosti. Je to hľadanie prirodzenej súdržnosti medzi skutkami, ktoré sa vykonávajú, a myšlienkami, ktoré ich vytvárajú. Je to pokora, aby sme vždy urobili krok späť a umiestnili sa do správnej perspektívy, aby sme sa mohli učiť opatrne, zo skúseností otcov a starých rodičov.

Talianske rodinné vinárstvo Bepin de Eto do svojich fliaš uzatvára dušu krajiny v regióne Veneto. S láskou a vášňou tú vytvárajú vína najvyššej kvality, na ktoré si naozaj nekompromisne zakladajú aj pri nemalé produkcii - ročne opustí vinárstvo viac ako 1,5 milióna fliaš.

 
Sort
 
This site uses cookies to help us provide services. By using our services, you consent to the use of cookies. More information can be found here.